اخبار مرتبط با این خبر
ردیفتیترتاریخ
1 راه اندازی پلیس افتخاری اصناف در تهران ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۳ آذر
2 ساعت فعالیت واحدهای صنفی در تهران ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ خرداد
3 حمایت پلیس تهران از اصناف پایتخت ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۶ مهر