اخبار مرتبط با این خبر
ردیفتیترتاریخ
1 کتاب جشنواره عکس «خیام» منتشر شد ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۹ مهر
2 نمایشگاه عکس «ولیعصر؛ پوشه اول» برپا میشود ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۹ مهر