اخبار مرتبط با این خبر
ردیفتیترتاریخ
1 توزیع کالا در ساعات صبحگاهی تهران ممنوع شد ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ شهريور
2 ۹ چالش ترافیکی پایتخت ۱۳۹۷ جمعه ۱۹ مرداد