اخبار مرتبط با این خبر
ردیفتیترتاریخ
1 کتاب جشنواره عکس «خیام» منتشر شد ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۹ مهر
2 نمایشگاه عکس «ولیعصر؛ پوشه اول» برپا میشود ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۹ مهر
3 فعالیت ۲۶۱ گالری مجوزدار در تهران ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۴ شهريور
4 گالری گردی در شهر تهران ۱۳۹۶ جمعه ۱۱ اسفند
5 گالری گردی در تهران ۱۳۹۶ پنج شنبه ۳ اسفند
6 برنامه گالری‌های پایتخت در پاییز برگ ریزان ۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۸ آبان
7 پیشنهادهایی برای گالری‌گردی پاییزی ۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۳ مهر
8 گالری گردی در حال و هوای دفاع مقدس ۱۳۹۶ پنج شنبه ۳۰ شهريور
9 در گالری‌های تهران چه خبر است؟ ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ دي
10 گالری‌های تهران به استقبال زمستان می‌روند ۱۳۹۵ شنبه ۲۷ آذر
11 گالری‌های تهران میزبانانی برای روزهای پایانی پاییز ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۸ آذر
12 برنامه گالری‌ها در روزهای سرد تهران ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ آذر
13 برنامه های مراکز هنری تهران ۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۰ دي