اخبار مرتبط با این خبر
ردیفتیترتاریخ
1 اجرای طرح دوچرخه‌های هوشمند اشتراکی ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۵ مرداد