اخبار مرتبط با این خبر
ردیفتیترتاریخ
1 قطعی برق در مناطق مختلف تهران ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۷ تير