اخبار مرتبط با این خبر
ردیفتیترتاریخ
1 ١٠ نقطه ممنوعه دستفروشى در پایتخت ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۱ اسفند
2 ساماندهی 60 درصد دستفروشان در تهران ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان
3 ساماندهی 35000 دستفروش در تهران ۱۳۹۶ چهارشنبه ۵ مهر