اخبار مرتبط با این خبر
ردیفتیترتاریخ
1 تعطیلی قهوه خانه ها در تهران ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۳ آبان
2 تبعات اجتماعی حذف قلیان از قهوه‌خانه‌ها ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۲ آبان
3 خطر شکل‌گیری قهوه‌خانه‌های زیرزمینی در تهران ۱۳۹۶ شنبه ۶ آبان