اخبار مرتبط با این خبر
ردیفتیترتاریخ
1 زندگی ۱۵درصد تهرانی‌ها در بافت فرسوده ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۷ آبان
2 زندگی ۱۵درصد تهرانی‌ها در بافت فرسوده ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۸ مهر