اخبار مرتبط با این خبر
ردیفتیترتاریخ
1 تهران میزبان مسابقات صخره نوردی و صعود های ورزشی ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۹ شهريور