اخبار مرتبط با این خبر
ردیفتیترتاریخ
1 ۴۷۰۰ پلاک فرسوده در منطقه ۱۳ ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۰ مرداد
2 بحران فراگیر بافت فرسوده ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۸ خرداد