هر محله در تهران، یک پاتوق مطبوعات وقت آن رسیده است که کیوسک روزنامه فروشی، جای خود را به ˝پاتوق مطبوعات˝ بدهد.
لزوم اختصاص خط ویژه تاکسی در تهران پیشنهاد میشود مدیران شهری خط یک اتوبان ها و معابر اصلی و پرتردد تهران را برای تردد تاکسی اختصاص دهند.
تهران را به شهر عابرین پیاده تبدیل کنید مدیر مسئول پایگاه خبری شهر تهران چند راه حل ساده برای حل معضل ترافیک شهر تهران را ارائه کرد.
تهران، بهترین موش آزمایشگاهی برای مدیران! مدیریت جهادی یا مدیریت عقلانی؟
˝همشهری محله˝ را به محله برگردانید مشکل محله جوادیه را به تجریش چه ارتباط، و مشکل آجودانیه را به قیامدشت چه ربط !
از ˝واقعیت˝ تا ˝ماهیت˝ مراقب باشیم در روایات، واقعیت را بیان کنیم نه ماهیت را!!!
پایگاه خبری شهر تهران پنج ساله شد راه اندازی ˝پایگاه خبری شهر تهران˝ در پائیز ۱۳۹۱ برنامه ریزی و نسخه آزمایشی آن در دی ماه همان سال رونمائی شد.
نابسامانی تابلوهای ترافیکی، زیبنده تهران نیست نصب و جانمایی تابلوها، کار کارشناسی میخواهد، نه اعمال سلیقه فردی و یا اجرای ضربتی!
تهران با بحران کمبود زمین مواجه است ضرورت احداث مجتمع و شهرک اداری در تهران.
ضرورت احداث شهرک اداری اصناف در تهران به دولت، اتاق اصناف تهران، شورای شهر و شهرداری تهران، نمایندگان مردم تهران در مجلس و پلیس پایتخت پیشنهاد میشود تا احداث شهرک اداری اصناف در تهران را در دستور کار خود قرار دهند.
1    2    3    4    5    6    7    8