نابسامانی تابلوهای ترافیکی، زیبنده تهران نیست نصب و جانمایی تابلوها، کار کارشناسی میخواهد، نه اعمال سلیقه فردی و یا اجرای ضربتی!
لزوم فعالیت شبانه روزی در تهران ترافیک در شهر تهران دیگر مهار شدنی نیست و باید زاویه نگاه به حل مسئله تغییر کند.
لزوم اختصاص خط ویژه تاکسی در تهران پیشنهاد میشود مدیران شهری خط یک اتوبان ها و معابر اصلی و پرتردد تهران را برای تردد تاکسی اختصاص دهند.
تهران با بحران کمبود زمین مواجه است ضرورت احداث مجتمع و شهرک اداری در تهران.
ضرورت احداث شهرک اداری اصناف در تهران به دولت، اتاق اصناف تهران، شورای شهر و شهرداری تهران، نمایندگان مردم تهران در مجلس و پلیس پایتخت پیشنهاد میشود تا احداث شهرک اداری اصناف در تهران را در دستور کار خود قرار دهند.
تهران را به شهر عابرین پیاده تبدیل کنید! مدیر مسئول پایگاه خبری شهر تهران چند راه حل ساده برای حل معضل ترافیک شهر تهران را ارائه کرد.
نیازی نیست شهرداری در همه امور دخالت کند! بگذارید تا شهروندان تهرانی در نشاط و آرامش زندگی کنند!
تعدیل جایگاه در شهرداری تهران تعدیل نیرو در شهرداری تهران نه، تعدیل جایگاه بله!
تهران به سرای محله نیاز دارد یا تاکسی مدرن؟ با پول ساختمان و تجهیزات 354 سرای محله در تهران، میتوان بیش از 20 هزار تاکسی مدرن برای پایتخت خریداری کرد.
استریت فود تهران را تجربه کنید شب زنده داری تهران ایده خوبیست، اما نه به این شکل!!!
1    2    3    4    5    6    7