برای جستجوی عبارت "محمدجواد حق شناس" ،4 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 مهمترین چالش فرهنگی تهران ۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان
2 افزایش بهره وری سازه های فرهنگی در تهران ۱۳۹۶ شنبه ۲۰ آبان
3 لزوم احیای سینماهای قدیمی پایتخت ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور
4 تخریب برخی از بناهای تاریخی در شهر تهران ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۲ شهريور