برای جستجوی عبارت "قطعی برق ترهان" ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 قطعی برق در مناطق مختلف تهران ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۷ تير