برای جستجوی عبارت "فرید براتی سده" ،3 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 فعالیت۱۵۰ کمپ ترک اعتیاد میان مدت در تهران ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر
2 خشونت علیه زنان پایتخت ۱۳۹۶ شنبه ۱۱ آذر
3 زنان نباید در قبال خشونت سکوت کنند ۱۳۹۶ يکشنبه ۷ آبان