برای جستجوی عبارت "ساختمان ناایمن" ،3 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 ۲۴۳ ساختمان پرخطر در تهران ۱۳۹۶ يکشنبه ۱ بهمن
2 شناسایی ۷۳۰۰ ساختمان ناایمن در تهران ۱۳۹۶ شنبه ۱۸ آذر
3 اخطار به ۳۰۰۰ ساختمان ناایمن در پایتخت ۱۳۹۵ شنبه ۲۳ بهمن