برای جستجوی عبارت "دستفروشی تهران" ،4 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 ١٠ نقطه ممنوعه دستفروشى در پایتخت ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۱ اسفند
2 ساماندهی 60 درصد دستفروشان در تهران ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان
3 ساماندهی 35000 دستفروش در تهران ۱۳۹۶ چهارشنبه ۵ مهر
4 ساماندهی دستفروشان شهر تهران ۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۸ بهمن