برای جستجوی عبارت "خط ویژه تاکسی" ،2 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 تبدیل برخی از خطوط اتوبوس به خطوط تاکسی ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۴ آبان
2 لزوم اختصاص خط ویژه تاکسی در تهران ۱۳۹۶ شنبه ۲۹ مهر