برای جستجوی عبارت "خانه فرسوده" ،2 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 زندگی ۱۵درصد تهرانی‌ها در بافت فرسوده ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۷ آبان
2 زندگی ۱۵درصد تهرانی‌ها در بافت فرسوده ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۸ مهر