برای جستجوی عبارت "تهران شبانه روزی" ،2 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 لزوم فعالیت شبانه روزی در تهران ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۷ آبان
2 انجام مطالعات اولیه زیست شبانه در پایتخت ۱۳۹۳ شنبه ۶ ارديبهشت