برای جستجوی عبارت "بلدمرتبه سازی در تهران" ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 وضعیت ساختمان‌های ناایمن در پایتخت ۱۳۹۶ جمعه ۱۳ بهمن