برای جستجوی عبارت "احداث بیمارستان" ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 احداث سه بیمارستان جدید در تهران ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۰ تير