برای جستجوی عبارت " دادسراهای تهران" ،2 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 آدرس دادسراهای عمومی و انقلاب تهران ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۱ دي
2 ۸هزار زندانی مواد مخدر در زندانهای تهران ۱۳۹۴ دوشنبه ۹ آذر