آرشیو خبر کد خبر: 13521     
سیدجواد حسینی

چالش شناسی مدیریت شهری شهرداری تهران

تهران رسانه
سیدجواد حسینی معتقد است که شهردار آینده با عبور از موانع که سهل و ممتنع بنظر میرسد میتواند ماموریتهای ویژه خود را با موفقیت به انجام رساند.
تاریخ انتشار :۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ مرداد ساعت 11:35

اگر یک بررسی کارشناسی مبتنی بر بازشناسی و بازکاوی در چالشهای موجود و مهم شهرداری تهران بعمل آید شهردار آینده با عبور از موانع ذیل که سهل و ممتنع بنظر میرسد میتواند ماموریتهای ویژه خود را با موفقیت به انجام رساند:

🔴 اولین موضوع بررسی و بازخوانی وظایف و ماموریتهاست بایستی تکالیف غیر ذاتی و مالایطاق از دوش شهرداری به زمین گذاشته شود و در صورت ضرورت استمرار آن ؛ اعتبارات لازم از سوی دولت یا وزارتخانه های مربوطه تامین شود.

🔴 دومین موضوع تحدید و اصلاح حریم خدمات شهری و حریم شهر تهران و تحدید اختیارات شهرهای اقماری با کمک مجلس شورای اسلامی و دولت است تا این توسعه افسار گسیخته و ناهمگون و ناپایدار و نامتوازن مجموعه شهری تهران متوقف شود.و هرگونه توسعه صرفا در داخل محدوده شهر متمرکز شده و از گستردگی شهری و توسعه حاشیه نشینی اجتناب شود.

🔴 سومین مساله کسب درآمد پایدار و توجه  به کاهش نیاز هزینه اداره شهر از ناحیه تراکم فروشی است که برای تحقق این امر فعال کردن کدهای درآمدی جدید و اخذ هزینه خدمات از شهروندان و دولت ضروری است. دولت نیز بخاطر تحمیل و تجمیع کاربریهای مختلف بر شهر تهران باید مکلف به پرداخت عوارض ناشی آنها گردد.

🔴 چهارمین چالش مبارزه با فساد و ارتشاء در مدیریت شهریست که بعنوان یک بیماری مزمن درآمده و لایه های مختلف شهرداری را گرفتار خود کرده است در این خصوص مهمترین راهبرد؛  مدیریت در اتاق شیشه ای است.

🔴 پنجمین معضل بحران تورم منابع انسانی و تخصصهای نامرتبط موجود در سطوح مختلف مدیریتی است در این مهم سامان بخشی و ایجاد تناسب در تخصصها و ماموریتها اجتناب ناپذیر است و تاحدودی تورم موجود هم میتواند با برون سپاری وظایف به بخشی از کارکنان فرایند تعدیل را میسر سازد ضمن اینکه برای بهبود امور به منابع متخصص موجود و درونی شهرداری تهران بجای نگاه به بیرون اتکاء و اکتفا شود و ورود نیروی مدیریتی از خارج شهرداری بحداقل برسد حفظ منزلت و کرامت مدیران اصیل شهرداری تهران شاه کلید موفقیت شهردار آینده است تکرار اشتباه گذشته پاشنه آشیل ناکامی ها خواهد بود.

🔴 ششمین چالش اصلاح قوانین حقوقی و نظارتی و نیز رویه های استصوابی در معماری و شهرسازی و ممانعت از تصمیمات موضعی و سلیقه ایست بازنگری در طرح تفصیلی و ابتناء به آن با ایجاد وحدت رویه بصورت فوریتی ضروری بنظر میرسد.

🔴هفتمین موضوع مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا و کمک به کاهش تقاضای تولید پسماند خانگی و صنفی است .

🔴نهمین مساله معضل ترافیک و آلودگی هواست که این امر عزم ملی را طلب میکند و راهکار گسترده ای میتواند داشته باشد از بهبود کیفیت سوخت تا کاهش آلاینده ها و استفاده بیشتر از وسائط نقلیه عمومی و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر خودروهای هیبریدی در سطح معابر و محدودیت یا ممنوعیت تردد موتور سیکلت در محدوده طرح ترافیک و ضرورت نوسازی خودروها  و نیز خروج خودروهای فرسوده و....میتواند راهکار های موردی موثری باشد.

🔴دهمین و مهمترین چالش کمک به استقرار مدیریت محلی و خارج شدن از وضعیت فعلی بدور از نگرش سیاسی و مقطعی است که امور مدیریت محله با الگوی پارلمان محلی مبتنی بر مردم سالاری دینی به شهروندان واگذار شود.

🔴یازدهمین چالش بازنگری و اصلاح در مواجهه با بحرانهای پیش رو بویژه در مواقع زلزله ، آتش سوزی و سیل است که تحقق آموزش شهروندان و تقویت نهادهای مداخله کننده در بحران امری حیاتی و کلیدی است.

🔴دوازدهمین مساله غم زدایی از چهره شهر هم در منظر شهری و هم در روحیه شهروندان با تحقق مولفه های کیفیت زندگی و دمیدن امیدو تعلق به شهر و حفظ و تعمیق سرمایه های اجتماعی و توسعه مشارکتهای خودجوش مردمی است که فارغ از نگاه سیاسی شهروندانی شاد و بانشاط و قانونگرا و باهویت دینی و فرهنگی را شاهد باشیم.

🔴 سیزدهمین چالش ممانعت از نابودی باغات ؛ تعطیلی مصوبه برج باغ و محافظت و حراست از فضای سبز و باغات باقیمانده در شهرتهران است و نیز کمک به توسعه واقعی کمربند سبز هم در ارتفاعات و هم در حریم دشت تهران برای رفع مداخله ؛ تصرف ؛ زمین خواری...و نیز آموزش و ترغیب شهروندان به ایجاد و توسعه فضای سبز عمودی و بام سبز.

🔴مساله ی بعد کمک به تعویق بحران آب و مدیریت برداشت از سفره های زیرزمینی هم در ابعاد ممانعت از فرونشست زمین و هم در ضرورت تغییر از یکسو در اصلاح الگوی مصرف آبیاری و از سوی دیگر به حداقل رساندن چمن کاری بدلیل مصرف بالای آب و نیز تغییر در کاشت گونه های گیاهی بومی و مقاوم که به آبیاری کمتری نیاز داشته باشد.

نوشته: سیدجواد حسینی

 مدیریت عالی کسب و کار( DBA)
کارشناس ارشد مدیریت سلامت شهری
کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

فایل ها / برچسب ها برچسب ها برچسب هاسیدجواد حسینی , شهرداری تهران ,نام :  
پست الکترونیکی :    
نظر شما :  
کد امنیتی: