آرشیو خبر کد خبر: 13851     
عابدین سالاری اسکر

مشق اول؛ عدالت

پدیده شهر
زمان زیادی از استقرار شورای شهر پنجم و تیم جدید شهرداری تهران نمی گذرد. اگر از هر یک از آنان پرسیده شود که ˝ مهمترین اولویت مدیریت شهری در شهر تهران چه باید باشد؟˝ پاسخ های متفاوت و متنوعی خواهند داد.
تاریخ انتشار :۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر ساعت 20:38

زمان زیادی از استقرار شورای شهر پنجم و تیم جدید شهرداری تهران نمی گذرد. اگر از هر یک از آنان پرسیده شود که " مهمترین اولویت مدیریت شهری در شهر تهران چه باید باشد؟" پاسخ های متفاوت و متنوعی خواهند داد. آلودگی هوا، ترافیک سنگین، تامین مالی شهرداری، مبارزه با فساد و رانت، بافت فرسوده، آسیب های اجتماعی و ... چالش ها و اولویت های اصلی مد نظر آنها خواهد بود.
نگارنده به عنوان فردی که در دو سال گذشته از بیش از 60 محله محروم شهر تهران (گرچه بر اساس آمارهای شهرداری 63 محله محروم وجود دارد اما به  باور من تعداد محلات محروم تهران به عدد 100نزدیک است)   کوچه به کوچه بازدید کرده و با مردم آن محلات حرف زده و با تمامی شورایاران این محلات ساعت ها جلسه رودررو داشته ام، ضمن تاکید و تایید مشکلات فوق در شهر تهران، عمیقا بر این باورم که مساله و اولویت امروز شهر تهران«عدالت و نحوه ی توزیع منابع، امکانات و خدمات»در آن است.
حدود 2 میلیون نفر از جمعیت شهر تهران (جز شریف ترین وبهترین ها محسوب می شوند) در این محلات زندگی می کنند.
این محلات علیرغم تفاوت هایی که با هم دارند در مختصات و ویژگی های زیر اشتراک دارند.
    در این محلات، سهم مردم و شهروندان از سرانه های هفت گانه خدماتی در بسیاری از موارد صفر و یا حداقل است. این مساله به نوعی ریشه در تفکرات سوداگرایانه در اداره شهر تهران دارد.
  در این محلات بخش عمده ی بافت کالبدی آنها (در برخی از این محلات تا هشتاد درصد ) فرسوده و ناپایدار است، به نحوی که با کمترین شدت زلزله به صورت کامل فرو می ریزند. در حال حاضر نیز امکان خدمات رسانی به عنوان مثال آتش نشانی یا جمع آوری زباله به دلیل معابر تنگ و باریک در بسیاری از آنها وجود ندارد.
  از حیث آسیب های اجتماعی این محلات تا حد زیادی درگیر آن هستند( به قول یکی از شورایاران یکی از این محلات کمتر خانه ای در آن معتاد وجود ندارد)  و علاوه بر این، همه صور فقر اعم از فقر اقتصادی(وجود خانواده های محتاج نان شب) ، اجتماعی و ... به صورت خشن و عریان مشهود است.
   توزیع جغرافیایی این محلات به گونه ای است که در شمال، جنوب، شرق و غرب  تهران پراکنده شده اند و به نوعی این مساله در تهران فراگیر است.( به عبارت دیگر، عنوان شمال و جنوب مفهوم کاملی برای نشان دادن بی عدالتی در شهر تهران نیست.)
   بررسی های دقیق نشان می دهد در بسیاری از محلات محروم تهران، شهرداری به جزء جمع آوری زباله (انهم به صورت ناقص) و در برخی از آنها ایجاد یکسری سرای محله، اساسا کار عمرانی و زیر ساختی خاصی انجام نداده است . همین مساله یکی از دلایل عقب ماندگی تاریخی این محلات است به نحوی که در برخی از این محلات قیمت ملک و مسکن1/4 ، 1/5   و حتی بیشتر، نسبت به محلات مجاور در صدمتری آنهاست.
بنابراین می توان گفت صرفنظر از فقر اقتصادی و معیشتی( که به نوعی محصول عملکرد اقتصاد کلان ملی و عملکرد دولت هاست) ، سایر وجوه فقر محصول کارکرد و عملکرد مدیریت شهری بوده است.
حال باید دید که این چالش عمده و جدی در هندسه ذهنی گردانندگان جدید شهر تهران چه جایگاهی دارد. ما به سهم اندک خود خواهیم کوشید مطالبه گر این مساله در تهران باشیم.                               

عابدین سالاری اسکر
سردبیر هفته نامه "پدیده شهر"

 

فایل ها / برچسب ها برچسب ها برچسب هاعابدین سالاری اسکر , هفته نامه پدیده شهر ,نام :  
پست الکترونیکی :    
نظر شما :  
کد امنیتی: