آرشیو خبر کد خبر: 12960     
سوده نجفی

جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه

تهران رسانه
شهر به عنوان یك منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه آن بسیار مهم و تعیین كننده می باشد.
تاریخ انتشار :۱۳۹۶ يکشنبه ۶ فروردين ساعت 15:23

مهمترین هدف مدیریت شهری را می توان در ارتقای شرایط كار وزندگی جمعیت ساكن در قالب اقشار و گروههای مختلف دانست . هنگامی كه شهر ، دارای مشكلاتی در چرخه امور خود بوده می توان به این نتیجه رسید كه مدیریت شهری آن در تنگنا و نارسایی به سر می برد. در این زمان باید مدیریت شهری برنامه های تازه ای را جهت رفع مشكلات تدوین نموده و بر اساس آنها به ترسیم آینده ایده آلی كه برمبنای واقعیت ها و شرایط زمان و مكان قرار دارد بپردازد.

مدیریت شهری شاخه جدیدی از علم مدیریت است كه امروز در دنیا به گونه ای دیگر دیده شده است. امروزه با توجه به گسترش و پهناوری عالم ساختارهای قانونی و مجاری اداره كننده شهر، در هر كشوری متفاوت از كشور دیگر است. وهركشور با توجه به ساختارهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی خود مدیریت شهری را به دلخواه خود تعریف نموده است. حتی در یك كشور نیز ممکن است در شهرهای مختلف تعریف متفاوتی از آن داشت.

از معیارهای شناسایی شهر، میزان جمعیت ، میزان شغل افراد ساكن آن شهر ، وجود شهرداری و مسائی فرهنگی مربوط به آن جامعه را می توان برشمرد . شهر به عنوان یك منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه آن بسیار مهم و تعیین كننده می باشد. روند شهر نشینی و شهرگرایی در طول چند دهه اخیر شدت گرفته. به گونه ای كه غالب جمعیت شهر نشین شده است . همزمان با سرعت گرفتن روند شهرنشینی ، وضعیت آینده هرشهر رقم می خورد ، امروزه شهرها از دوجنبه اهمیت یافته اند: یکی به عنوان مرکز تجمع عظیمی از مردم و دیگری به عنوان عمده ترین بازیگرنقش اقتصادی . در عصر حاضر وجود مسائل و چالش های مربوط به جامعه الخصوص مشكلات اقتصادی ومعیشتی ، وجود مدیریت شهری را پررنگ تر از قبل نموده است. و بایستی با برنامه ریزی دقیق بتوان موجب رشد اقتصادی و تثبیت مسائل سیاسی و افزایش و سهم مشاركت مردم در اداره امور شهرها و رسیدگی به امور فرهنگی را موجب گردید . توجه به تورم و افزایش رشد بیكاری نیز از موضوعاتی است كه باید به آن به خوبی نگریست چون در چنین جامعه ای فساد و فحشاء و میزان طلاق افزایش خواهد یافت و با یك برنامه ریزی دقیق فرهنگی و اقتصادی می توان مانع رشداین ناهنجاری ها شد.

گسترش بافت های شهری ، نیاز به مسكن و تحول در انواع فن آوری ها بسیاری از شهرهای مارا دچار بحران نموده است . افزایش تعداد اتومبیل ، افزایش قیمت مسكن و زمین ، نیاز به انجام انواع فعالیت های عمرانی مانند گسترش فضای سبز، ایجاد معابر عبورعابر پیاده مناسب و ایجاد بزرگراه و تونل های متناسب ، ایجاد فرهنگسرا در سطح شهر و تاسیسات عمومی نیازمند بهبود مدیریت شهری است . مدیریت شهری با توجه به سلیقه ها ، ادراك افراد و اقتضای مسائل سیاسی ،‌اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی در زمانهای مختلف معانی متفاوتی پیدا خواهد كرد. از نظر بانك جهانی نیز مدیریت شهری یك فعالیت شبه تجاری برای دولت هاست. به عبارت دیگر یعنی این اداره امور شهری و كارآئی بیشتر برای استفاده از وامهای بانك جهانی .

زندگی پیچیده شهری خود نیازهای مشترک بسیاری پدید می آورد که  سبب ایجاد نظام مدیریت شهری گردیده است.امروزه در اداره شهر ، دولت ، شهروندان و نهادهای خصوصی در یک جریان افقی به مشارکت می پردازند و در این بستر است که میتوان امیدوار به حل مشکلات و معضلات ساختاری و کارکردی شهرها بود.

به نظر وگان،‌ دست اندركاران امور شهری ، اعم از مدیران شهر ، سازندگان و بخش خصوصی باید به ترویج هنر و مهیا ساختن آموزش ، زندگی ساكنان شهرها را بهبود بخشند و شهرها باید به گونه ای اداره شوند كه جای ترس و اضطراب برای مردم شهر نباشد.

یكی از مشكلات جامعه امروزی ، وجود محله های ناباب و زاغه نشین و فاقد هرگونه رفاه و تسهیلات اجتماعی است و برای بهبود شرایط در جهت رفاه اجتماعی افراد برنامه ریزی دقیق و منسجم انجام داد. که این برنامه ریزی فقط در سایه مدیریت مطلوب شهری حاصل می گردد . زیرا یکی از مهمترین وظایف یک مدیر برنامه ریزی می باشد.

یادداشت سوده نجفی

 

فایل ها / برچسب ها برچسب ها برچسب هاسوده نجفی , مدیریت شهری , تهران ,نام :  
پست الکترونیکی :    
نظر شما :  
کد امنیتی: