آرشیو خبر کد خبر: 15431     
برگزاری سلسله نشست های هم اندیشی؛

توسعه پایدار شهری همگام با سازمان های مردم نهاد

تهران رسانه
ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران سلسله نشست هایی را برای تقویت ارتباط و ایجاد تعاملی هدفمند بین سازمانهای مردم نهاد، ستاد توان افزایی و ارگانهای دولتی با بهره مندی از ظرفیت های مدیریت شهری و حضور تشکل های فعال شهر تهران برگزار می نماید.
تاریخ انتشار :۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر ساعت 20:39

به گزارش پایگاه خبری شهر تهران، با عنایت به تعاریف جهانی توسعه ی پایدار و اهداف ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران مبنی بر تقویت جایگاه سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه های تخصصی، این ستاد در نظر دارد سلسله نشست هایی را برای تقویت ارتباط و ایجاد تعاملی هدفمند بین سازمانهای مردم نهاد ، ستاد توان افزایی و ارگانهای دولتی با بهره مندی از ظرفیت های مدیریت شهری و حضور تشکل های فعال شهر تهران برگزار نماید.

اهداف نشست ها:

❉هم اندیشی با سازمان های مردم نهاد به منظور ایجاد ارتباطی پایدار و سیستمی بین موسسات و كانون های فعال
❉دسته بندی شاخه های جزئی حوزه های تخصصی بر مبنای نیازهای مدیریت شهری و ظرفیت های سازمانهای مردم نهاد
❉استفاده از پیشنهادات سازمان های مردم نهاد در راستای پیشبرد اهداف ستاد و مدیریت شهری و نظر سنجی در خصوص عناوین برگزاری کارگاه های تخصصی
❉دعوت از سمن ها جهت مشارکت در فعالیت ها و تصمیم سازی های ستاد
❉نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای شاخه های تخصصی هر حوزه فعالیت

چنانچه داوطلب شرکت در این نشست ها می باشید، جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهرانمراجعه نمایید .

 

فایل ها / برچسب ها برچسب ها برچسب هاسازمان مردم نهاد ,نام :  
پست الکترونیکی :    
نظر شما :  
کد امنیتی: