آرشیو خبر کد خبر: 13153     

تشکیل دفترهمکاری دانشگاه تهران وآموزش وپرورش

مهر
دفتر همکاری دانشگاه تهران و آموزش وپرورش طی جلسه مشترک مدیران و استادان دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران با معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش وپرورش شکل گرفت.
تاریخ انتشار :۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ خرداد ساعت 11:24

به گزارش پایگاه خبری شهر تهران، درجلسه مشترک مدیران و استادان دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران با معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش وپرورش مقررشد به منظور ایجادپل ارتباطی مؤثر بین وزارت آموزش وپرورش ودانشگاه تهران برای رسیدن به دست آوردهای مشترک دفترهمکاری فی مابین ایجادشود. دراین جلسه که درسالن اجتماعات معاونت تشکیل شد، رضوان حکیم زاده ضمن تشکر از میهمانان هدف ازتشکیل جلسه فوق را جامه عمل پوشاندن به درخواست وزیر محترم آموزش وپرورش درایجادمسیرهای ارتباطی مشترک با دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران عنوان کرد وافزود: آقای دکتردانش آشتیانی اعتقاددارند آموزش وپرورش و دانشکده‌های علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه‌های کشورخصوصا دانشگاه تهران می‌توانند با یکدیگر تعامل داشته ودرجهت رشد وارتقائ آموزشی و تربیتی دانش آموزان میهن اسلامی به یکدیگر کمک کنند.

در این جلسه تعدادی ازمعاونان واستادان دانشکده ازگروه‌های آموزشی مختلف بهمراه ریاست دانشکدهٔ روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران حضورداشتند.

در نشست فوق موضوعات زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نیز پیشنهادات کاربردی مؤثری ارائه شد که به صورت تیتروار به برخی از این موضوعات اشاره می‌شود:

با توجه تجربه همکاری مشترک دانشکده با منطقه ۲ آموزش و پرورش شهر تهران این نگرانی وجود دارد که اگر این تجربه همکاری در قالب یک قرارداد با برنامه عمل مشخص نباشد، ممکن است با تغییر مسئولین متوقف شود لذا باید راهنمای عمل و چارچوبی برای همکاری تدوین کرد تا در آینده نیز تداوم داشته باشد.

با شرایط مطلوب فعلی پیشنهاد تأسیس دفترهمکاری فی مابین در معاونت آموزش ابتدایی به سرپرستی خانم دکتر حکیم زاده مورد تأیید حضار قرار گرفت.

اعضای جلسه با اشاره به این نکته که دغدغه اصلی استادان دانشگاه تربیت خلاق دانش آموزان است، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام کردند.

در این جلسه مشترک اعضا با تقسیم‌بندی روش‌های همکاری به سطح کلان وسطح خرد و انتخاب یکی ازمناطق آموزش وپرورش شهرتهران به منظوراجرای طرح‌های مشترک به صورت پایلوت موافقت کرده و در این زمینه منطقه ۲ آموزش و پرورش شهرتهران که قبلاً نیزسابقه همکاری داشته ، انتخاب شد.

اعضا با انتقاد ازحذف پست کتابدار در مدارس کتابخانه را یکی ازبهترین تجلی گاه‌های اندیشه دانسته و اظهار امیدواری کردند وزارت آموزش وپرورش درمورد استفاده مجدد از کتابداران و پررنگ کردن کتابخانه‌ها همت مضاعف داشته باشد.

در این نشست بر همکاری انجمن اولیاء ومربیان واولیای مدرسه با یکدیگر و تعامل بیشتر با دانشگاه تأکید شد.

اعضای این جلسه خواستار اجرای طرح دستیار معلم شدند که بر اساس آن دانشجویان درکلاس‌های درس حاضر شده و به عنوان دستیار معلم کارهای عقب مانده کلاس را انجام می‌دهند، در اهمیت این طرح گفته شد وقتی دانشجو در اوقات فراغت خود در کلاس و بین دانش آموزان حاضر شود، باعث قوت قلب معلم و نیز تجربه‌ای اندوزی خودش ونیز بهبود شرایط تدریس ورویه معلمی خواهد شد.

همچنین درخواست آسیب‌شناسی میزان ناهنجاری‌های که زیر پوست مدرسه اتفاق می‌افتد و کشف مسایل مغفول آموزش وپرورش مانند مصرف مواد مخدر دربین دانش آموزان مورد تأیید قرار گرفت.

اعضا جلسه با تأکید بر این نکته که آموزش وپرورش ودانشگاه به صورت مشترک به خدمات یکدیگر نیاز خاطرنشان ساختندبرای نحوه همکاری با آموزش وپرورش باید الگوی آماده و مناسبی ازیک مدرسه مطلوب داشته باشد تابتواند به آن استناد کند.

در پایان این نشست تخصصی تمام اعضا خواستاراین شدند درجلسه آتی چارچوب برنامهٔ اقدام مشترک همکاری بین دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی وآموزش وپرورش نهایی ودرقالب یک سند همکاری تبیین و منتشرشود.

 

فایل ها / برچسب ها برچسب ها برچسب هادانشگاه تهران , آموزش , پرورش ,نام :  
پست الکترونیکی :    
نظر شما :  
کد امنیتی: