مراقب تاثیر ماهواره باشید با گسترش تکنولوژی وسیله ای چون ماهواره نقش قابل توجهی در انتقال اطلاعات و پیام های تصویری به عهده دارد. این پیام ها از طریق امواج ماهواره ای به طور یکسان، همزمان و بدون محدودیت در گیرنده ها قرار گرفت...
به نظر می رسد بزهکاران دیگر نمی ترسند تحلیل دکترعلی نجفی توانا جرم شناس و حقوقدان درباره آشکار شدن زورگیری در جامعه.
واكاوی نقش اصناف در اقتصاد وجود اصناف در طول تاریخ منحصر به ایران نبود و در تمامی نقاط دنیا وجود داشته و حتی در برخی کشورها در حکومتها نیز نقش قابل توجهی داشته‌اند.
صفحه 19 از 19  اول  قبلی   10    11    12    13    14    15    16    17    18    19