روز نشاط و شادابی طبیعت سیزدهم فروردین ˝روز نشاط و شادابی طبیعت است˝.
سال نو بر شما مبارک باد یادمان باشد که زیباییهای کوچک را دوست بداریم.
خواستن توانستن نیست!!! یعنی اگر بخواهیم،می توانیم؟
نقش روابط عمومی در اتحادیه ها عدم توجه اصناف به جایگاه روابط عمومی.
ماه پر خیر و برکت دست مستمندان را بگیریم و انفاق کنیم.
پیام تبریک به حسن روحانی ملت شریف و عزیز ایران...
مناظره های 88 را بازخوانی کنیم آیا مشکل مردم ائتلاف است؟!
یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت! من کنت مولاه فهذا علی مولاه
جایگاه روابط عمومی در سینمای ایران فعالان عرصه هنر و سینمای ایران می بایست نگاه جامع تر و تخصصی تری به نقش و جایگاه روابط عمومی در سینمای ایران داشته باشند که این مهم در ابتدا با تشکیل ˝انجمن مدیران روابط عمومی سینمای ایران˝ به عنوان ی...
جایگاه روابط عمومی در سینمای ایران فعالان عرصه هنر و سینمای ایران می بایست نگاه جامع تر و تخصصی تری به نقش و جایگاه روابط عمومی در سینمای ایران داشته باشند که این مهم در ابتدا با تشکیل ˝انجمن مدیران روابط عمومی سینمای ایران˝ به عنوان ی...
1    2    3    4    5    6    7