آفت جاه طلبی و ریاست طلبی! جاه طلبی موجب هلاکت انسان می شود.
پرهیز از شتابزدگی بترس از شتابزدگی در کارها، پیش از آنکه زمانش فرارسد.
تهران نیازمند نشاط و آرامش چگونه می توان به تهران روح نشاط و آرامش دمید؟
روز نشاط و شادابی طبیعت سیزدهم فروردین ˝روز نشاط و شادابی طبیعت است˝.
سال نو بر شما مبارک باد یادمان باشد که زیباییهای کوچک را دوست بداریم.
نقش روابط عمومی در اتحادیه ها عدم توجه اصناف به جایگاه روابط عمومی.
ماه پر خیر و برکت دست مستمندان را بگیریم و انفاق کنیم.
پیام تبریک به حسن روحانی ملت شریف و عزیز ایران...
جایگاه روابط عمومی در سینمای ایران فعالان عرصه هنر و سینمای ایران می بایست نگاه جامع تر و تخصصی تری به نقش و جایگاه روابط عمومی در سینمای ایران داشته باشند که این مهم در ابتدا با تشکیل ˝انجمن مدیران روابط عمومی سینمای ایران˝ به عنوان ی...
جایگاه روابط عمومی در سینمای ایران فعالان عرصه هنر و سینمای ایران می بایست نگاه جامع تر و تخصصی تری به نقش و جایگاه روابط عمومی در سینمای ایران داشته باشند که این مهم در ابتدا با تشکیل ˝انجمن مدیران روابط عمومی سینمای ایران˝ به عنوان ی...
1    2    3    4    5    6    7    8