آفت جاه طلبی و ریاست طلبی! جاه طلبی موجب هلاکت انسان می شود.
پرهیز از شتابزدگی بترس از شتابزدگی در کارها، پیش از آنکه زمانش فرارسد.
خواستن توانستن نیست!!! یعنی اگر بخواهیم، می توانیم؟
تهران نیازمند نشاط و آرامش چگونه می توان به تهران روح نشاط و آرامش دمید؟
روز نشاط و شادابی طبیعت سیزدهم فروردین ˝روز نشاط و شادابی طبیعت است˝.
سال نو بر شما مبارک باد یادمان باشد که زیباییهای کوچک را دوست بداریم.
نقش روابط عمومی در اتحادیه ها عدم توجه اصناف به جایگاه روابط عمومی.
ضرورت احداث شهرک اداری اصناف در تهران همان طور که در قانون جدید نظام صنفی آمده است، تشکیل اتاق اصناف در شهرستان ها پیش بینی شده است و مجامع امور صنوف تولیدی و توزیعی در هم ادغام و اتاق اصناف شکل می گیرد.
جایگاه روابط عمومی در سینمای ایران فعالان عرصه هنر و سینمای ایران می بایست نگاه جامع تر و تخصصی تری به نقش و جایگاه روابط عمومی در سینمای ایران داشته باشند که این مهم در ابتدا با تشکیل ˝انجمن مدیران روابط عمومی سینمای ایران˝ به عنوان ی...
جایگاه روابط عمومی در سینمای ایران فعالان عرصه هنر و سینمای ایران می بایست نگاه جامع تر و تخصصی تری به نقش و جایگاه روابط عمومی در سینمای ایران داشته باشند که این مهم در ابتدا با تشکیل ˝انجمن مدیران روابط عمومی سینمای ایران˝ به عنوان ی...
1    2    3    4    5    6    7    8