خداوند با نیکوکاران است مکارم اخلاقی برای انسان مشاوری آگاه است.
پفک، راز موفقیت انسان ! سه عامل موفقیت انسان کدامند؟
روز نشاط و شادابی طبیعت سیزدهم فروردین ˝روز نشاط و شادابی طبیعت است˝.
سال نو مبارک یادمان باشد که زیباییهای کوچک را دوست بداریم.
ماه پر خیر و برکت دست مستمندان را بگیریم و انفاق کنیم.
آیا جایگاه شورایاری ها در تهران قانونی است؟ نباید شورایاری را در دامن شهرداری رها نمود و آنان را وارد کارهای اجرایی کرد، باید اصل اساسی وظایف این پارلمان محلی را در قالب بعد نظارتی تقویت نمود.
بازهم افزایش نرخ حمل و نقل عمومی! بازهم کرایه حمل و نقل عمومی افزایش یافت و همین امر باعث میگردد تا مردم از خودرو شخصی خود استفاده نمایند.
10 راهکار برای کاهش نرخ کرایه تاکسی چگونه می شود نرخ کرایه تاکسی را ثابت نگه داشت و یا نسبت به استفاده از خودرو شخصی آن را کاهش داد، موضوعی است که با ارائه خدمات به رانندگان تاکسی می توان به آن دست یافت.
جایگاه شورایاری در تهران نظارت شورایاری بر شهرداری یا شهرداری بر شورایاری!
ضرورت احداث شهرک اداری اصناف در تهران همان طور که در قانون جدید نظام صنفی آمده است، مجامع امور صنفی در هم ادغام و اتاق اصناف در هر شهرستان تشکیل گردیده است.
1    2    3    4    5    6    7    8