خداوند با نیکوکاران است مکارم اخلاقی برای انسان مشاوری آگاه است.
پفک، راز موفقیت انسان ! سه عامل موفقیت انسان کدامند؟
روز نشاط و شادابی طبیعت سیزدهم فروردین ˝روز نشاط و شادابی طبیعت است˝.
سال نو مبارک یادمان باشد که زیباییهای کوچک را دوست بداریم.
ماه پر خیر و برکت دست مستمندان را بگیریم و انفاق کنیم.
خواستن توانستن نیست!!! یعنی اگر بخواهیم، می توانیم؟
10 راهکار برای کاهش نرخ کرایه تاکسی چگونه می شود نرخ کرایه تاکسی را ثابت نگه داشت و یا نسبت به استفاده از خودرو شخصی آن را کاهش داد، موضوعی است که با ارائه خدمات به رانندگان تاکسی می توان به آن دست یافت.
جایگاه شورایاری در تهران نظارت شورایاری بر شهرداری یا شهرداری بر شورایاری!
ضرورت احداث شهرک اداری اصناف در تهران همان طور که در قانون جدید نظام صنفی آمده است، تشکیل اتاق اصناف در شهرستان ها پیش بینی شده است و مجامع امور صنوف تولیدی و توزیعی در هم ادغام و اتاق اصناف شکل می گیرد.
ضرورت احداث شهرک اداری اصناف در تهران همان طور که در قانون جدید نظام صنفی آمده است، مجامع امور صنفی در هم ادغام و اتاق اصناف در هر شهرستان تشکیل گردیده است.
1    2    3    4    5    6    7    8