افتتاح زدگی مدیران را علاج کنید! لزومی نداره در ترافیک و آلودگی پایتخت مراسم بگیرید تا یه پروژه رو افتتاح رسمی کنید.
تهران را برای تحویل به مدیران دهه هفتاد آماده کنید به انتصاب مدیران جوان، دلسوز و با انگیزه در مدیریت شهری تهران توجه گردد.
تهران، شهری ناشناخته! هنوز با گذشت 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، متولی تهران مشخص نیست و این شهر سلیقه ای اداره میشود!
تهران، آزادترین پایتخت جهان! قدر آزادی و راحتی در تهران رو بدونید، با هیچ پایتخت مدرن جهان قابل مقایسه نیست!
مردمِ ما هم یِکَمی بدعادت شُدن!!! دقت کردید؛ اتاق مدیران ارشد ما همیشه طبقه آخره!
شهروندان پایتخت در پیاده رو ها آسایش ندارند! مردم از سد معبرها و زوائد فیزیکی معابر در امان نیستند.
جهاد اکمل، کلید سعادت و خوشبختی انسان! در این نوشته میخواهم برایتان از قرآن کریم رمزگشایی کنم!
دکه های روزنامه فروشی زیبنده پایتخت نیست! این روزها شاهد نصب بُردهای تبلیغاتی بر سردرِ این کیوسک ها هستیم.
ضرورت تشکیل˝پارلمان دانشجویی˝در تهران با تشکیل پارلمان دانشجویی، میتوان امیدوار بود تا تجربیات نسل های گذشته به نسل جوان منتقل گردد.
تهران فقط یک شهردار میخواهد! بهتر است عنوان شهردار فقط برای شهردار باشد.
1    2    3    4    5    6    7