تعدیل جایگاه در شهرداری تهران تعدیل نیرو در شهرداری تهران نه، تعدیل جایگاه بله!
تهران به سرای محله نیاز دارد یا تاکسی مدرن؟ با پول ساختمان و تجهیزات 354 سرای محله در تهران، میتوان بیش از 20 هزار تاکسی مدرن برای پایتخت خریداری کرد.
استریت فود تهران را تجربه کنید شب زنده داری تهران ایده خوبیست، اما نه به این شکل!!!
افتتاح زدگی مدیران را علاج کنید! لزومی نداره در ترافیک و آلودگی پایتخت مراسم بگیرید تا یه پروژه رو افتتاح رسمی کنید.
تهران را برای تحویل به مدیران دهه هفتاد آماده کنید به انتصاب مدیران جوان، دلسوز و با انگیزه در مدیریت شهری تهران توجه گردد.
تهران، شهری ناشناخته! هنوز با گذشت 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، متولی تهران مشخص نیست و این شهر سلیقه ای اداره میشود!
تهران، آزادترین پایتخت جهان! قدر آزادی و راحتی در تهران رو بدونید، با هیچ پایتخت مدرن جهان قابل مقایسه نیست!
مردمِ ما هم یِکَمی بدعادت شُدن!!! دقت کردید؛ اتاق مدیران ارشد ما همیشه طبقه آخره!
شهروندان پایتخت در پیاده رو ها آسایش ندارند! مردم از سد معبرها و زوائد فیزیکی معابر در امان نیستند.
جهاد اکمل، کلید سعادت و خوشبختی انسان! در این نوشته میخواهم برایتان از قرآن کریم رمزگشایی کنم!
1    2    3    4    5    6    7    8